ORIGINÁLNÍ VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ
od školky do maturity

Léty prověřená výuka programování, která baví - nejen děti a mládež
SOUTĚŽE
         

Baltík 3 - Popis

Multimediální tvůrčí systém SGP Baltík 3

1. Popis programu
2. Instalace a aktivace programu
3. Aktivace pro Windows 7, 8, 10
4. Instalace pro Linux
5. Návod k použití
6. Často kladené otázky (FAQ)
7. Seznam nejčastějších chybových kódů
    při instalaci a aktivaci

8. Technická podpora


1. Popis programu

Program SGP Baltík 3 je výukový multimediální programovací a kreslicí nástroj pro děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou základy práce s textovým editorem, s  grafickým editorem, s multimédii, s elektronickou poštou, internetem a také základy algoritmizace a programování. Beze zbytku pochopí základní pojmy jako počítač, program, data, soubory, složky a Internet.

V Baltíkovi mohou žáci vytvářet multimediální prezentace, výukové programy i hry. Své programy mohou také přihlásit do našich tvůrčích soutěží.

Baltík používá programovací jazyk na úrovni standardních programovacích jazyků (Basic, Pascal, C apod.), ale veškeré příkazy jsou namísto textu zobrazeny ve formě názorných grafických ikon. Baltík je tak první skutečně mezinárodní obecný programovací jazyk.

Z Baltíka mají žáci později umožněn snadný přechod na programovací jazyky typu C, C++, C# (Python, Java, JScript).

Program Baltík má tři základní úrovně - režimy.

 1. Skládat scénu
  V této úrovni se uživatel učí ovládat počítač (myš, klávesnici), používat menu, nápovědu, soubory.
  V manuálním režimu sám skládá scény a kreslí si nové předměty.
 2. Čarovat scénu (Přikazovat)
  V této úrovni se uživatel učí přemýšlet a rozdělovat větší úlohu na menší a menší až na jednotlivé příkazy. Neovládá tedy již počítač, ale postavičku kouzelníka Baltíka. Namísto ručního vytváření scény zadává Baltíkovi příkazy a ten je přesně vykonává. Cílem je opět vytvoření scény, ale pomocí příkazů, které zadáváme někomu jinému.
 3. Programovat
  Programování je nejvyšší mírou logické představivosti. V této úrovni by měl uživatel začít pracovat, teprve až když beze zbytku zvládl předcházející dvě úrovně. Při programování již nezadává Baltíkovi příkazy interaktivně, ale skládá je do posloupností - zapisuje program.

  Režim Programovat má dvě úrovně - pro začátečníky (od 6-ti let) a pro pokročilé (od 9-ti let).
  V úrovni Začátečník jsou k dispozici pouze příkazy pro Baltíka, číslice, závorky a pomocníci.
  V úrovni Pokročilý lze již používat všechny standardní programovací příkazy a navíc i nadstandardní příkazy pro animace, grafiku a multimédia.


Výše popsané tři režimy programu Baltík si můžete nejlépe představit tak, že máte hromadu kostiček nějaké stavebnice (např. Lego, Cheva apod.) a pracujete s nimi postupně třemi různými způsoby.

 1. Skládat
  Sami svýma rukama skládáte jednotlivé kostičky stavebnice do většího celku.
 2. Přikazovat
  Neskládáte již kostičky sami, ale zavoláte si pomocníka a jemu dáváte příkazy - přitom na něj neustále vidíte a můžete tak své případné chybné příkazy ihned napravit.
 3. Programovat
  Odejdete z místnosti, kde se nachází stavebnice a kolega, zapíšete na papír posloupnost příkazů, pak se vrátíte, předáte papír s posloupností příkazů svému pomocníkovi a pak sledujete, jak skládá kostičky do celku podle vašeho návodu - programu. Kromě tvořivosti se tímto způsobem nejlépe procvičuje logické, přesné a stručné vyjadřování a představivost.


2. Instalace a aktivace programu

Od začátku roku 2005 již program distribuujeme přes Internet. Neinstalujte již Baltíka z CD-ROM, ale stáhněte si poslední verzi ze stránky SGP Systems. Rozbalte stažený soubor zip a spusťte program Setup.exe.

Pro instalaci a aktivaci programu je třeba, abyste pracovali pod administrátorským účtem nebo měli administrátorská práva.

Po instalaci programu se program nachází v tzv. zkušebním (DEMO) režimu, který vám umožňuje vyzkoušet všechny funkce programu, ale změněné soubory se neukládají na disk. Tento režim doporučujeme ponechat pro začátek výuky. Jakmile program zvládnete, můžete jej aktivovat. Aktivací se zkušební režim programu změní na plný režim, který již umožňuje ukládání souborů na disk.


Aktivace programu

Pro aktivaci programu Baltík 3 potřebujete Licenční číslo ve tvaru 1-4130XXXX-nnnnn-XXXX, kde XXXX jsou číslice a velká písmena A-Z a nnnnn je pořadové číslo licence. Licenční číslo lze objednat na těchto stránkách, v levém menu "Ceník, prodej". Licenční číslo může být určeno buď pro jeden počítač nebo pro počítačovou síť a má buď roční nebo neomezenou platnost.

Baltík sám stanovuje každému počítači své vlastní identifikační číslo (tzv. CID - Computer ID). Toto ID počítače je závislé na hardware a operačním systému a je tedy různé pro každý počítač. Baltík si toto ID počítače zjistí hned po svém spuštění na daném počítači a toto zjištěné CID zobrazí v okně Aktivace (červený kód).
Možnosti aktivace naleznete v okně Aktivace po spuštění programu. Aktivace se provádí přes internet (on-line přímo z počítače nebo off-line na stránce SGP Systems - v levém menu "Aktivace off-line").

Při první aktivaci Baltíka budete dotázáni, zda jste již registrovaní uživatelé SGP (tj. máte svůj SGP účet), nebo zda jste noví uživatelé. Pokud máte svůj SGP účet, aktivační program se vás zeptá pouze na vaše přihlašovací údaje (SGP Login). Pokud ještě nemáte svůj SGP účet můžete si jej vytvořit. Baltíka také můžete aktivovat zcela anonymně, ale v tom případě nemáte žádnou ochranu svého Licenčního čísla, takže pokud se k němu někdo cizí dostane a přivlastní si jej (například vytvořením svého neanonymního SGP účtu), vy už toto své Licenční číslo nebudete moci nikdy použít (např. při opětovné aktivaci po změně CID vašeho počítače - přeinstalování počítače, výměna počítače apod.). Z tohoto důvodu Vám anonymní nechráněnou aktivaci NEDOPORUČUJEME.
Pro ochranu Licenčního čísla (a vytvoření vašeho SGP účtu) postačí zadat heslo a e-mail. Vytvořením vlastního SGP účtu získáte plnou kontrolu nad svou licencí a také přístup k dalším službám, které poskytuje firma SGP Systems a její partneři pro registrované uživatele SGP.

Školy nemohou aktivovat program anonymně, musí nejprve vyplnit všechny požadované údaje o škole, čímž je školní licence chráněna před zcizením nebo jiným zneužitím. Osoba, která jako první aktivuje licenční číslo školy, se automaticky stává tzv. Produkt administrátorem SGP (PA). Po úspěšné registraci může sebe nebo jiného učitele/zaměstnance školy prohlásit za Školního koordinátora SGP - ten pak může potvrzovat další učitele i žáky, kteří chtějí mít svůj osobní SGP účet přiřazený ke škole (přičemž zaregistrovaní učitelé získají domácí licence zdarma, žáci se slevou, apod.).

 1. Aktivace on-line
  Spusťte Baltíka. Pokud je počítač připojen k internetu, vyplňte Licenční číslo (modrý kód) a klepněte na tlačítko "Získat aktivační kód on-line".
  Počítač se připojí k registračnímu serveru SGP Systems a po zadání vašich identifikačních údajů tento server vygeneruje a automaticky zašle vašemu počítači tzv. Aktivační kód (zelený kód). Jakmile se vám tento kód zobrazí v aktivačním formuláři, dokončíte aktivaci kliknutím na tlačítko "Aktivovat".
 2. Aktivace off-line (přes WWW stránku)
  Pokud počítač není připojen i internetu, opíšte si CID daného počítače (červený kód), které se zobrazí po spuštění programu Baltík 3). Pak se odkudkoliv (škola, soused, internetová kavárna) připojíte na stránku SGP Systems – v levém menu klikněte na "Aktivace off-line" a vyplňte požadované údaje. Kromě CID počítače budete také potřebovat Licenční číslo (modrý kód), které jste zakoupili (buď spolu s CD-ROM nebo samostatně). Po potvrzení/odeslání registračních údajů se vygeneruje Aktivační kód (zelený kód), který se ihned zobrazí na obrazovce. Tento Aktivační kód si pečlivě opíšte, vráťte se k počítači, na němž jste zahájili aktivaci a vložením Aktivačního kódu (klíče) a následným kliknutím na tlačítko "Aktivovat" aktivaci dokončete.

Aktivací programu se vám vytvoří váš osobní SGP účet, ve kterém naleznete kdykoliv všechny informace o své licenci. Heslo, které jste při aktivaci zvolili je vaše osobní SGP Heslo, které nikdy nikomu nesdělujte!
My vaše heslo neznáme. Pokud tedy své SGP heslo zapomenete, musíte si nechat vygenerovat nové dočasné heslo, které vám bude zasláno na e-mail, zadaný při aktivaci (proto je důležité uvést správný e-mail). Vaše SGP heslo slouží jak pro opakovanou aktivaci tak pro vstup do vašeho SGP účtu. V případě opakované on-line aktivace stačí zadat pouze Licenční číslo a toto SGP heslo. V případě off-line aktivace (přes www stránku) budete potřebovat ještě CID vašeho počítače.


Instalace a aktivace síťové verze programu v počítačové síti LAN.

V podstatě jsou možné dva způsoby instalace programu.

 1. Instalace v síti LAN (Windows, Linux)
  Program nainstalujete na server (musíte vlastnit síťovou licenci Baltíka a mít administrátorská práva pro instalaci). Aktivaci provedete on-line (nebo off-line) z jedné (libovolné) stanice sítě.
  Poznámka. Při aktivaci off-line (přes WWW stránku) je důležité dokončit aktivaci na té stanici, na které aktivace byla započata, tj. vložit získaný Aktivační kód na té stanici, ze které bylo získáno CID počítače pro aktivaci.
  Při práci s Baltíkem v počítačové síti je třeba, aby žáci měli k dispozici pracovní složku pro ukládání svých souborů (buď na serveru nebo na své lokální stanici). Jde o to, aby si žáci nepřepisovali soubory navzájem. Princip práce s Baltíkem na síti je tedy stejný jako u programů Word nebo Excel.
 2. Instalace na samostatné počítače (v síti LAN)
  Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete program instalovat na server, můžete program nainstalovat a aktivovat i na jednotlivých počítačích sítě, případně na samostatných počítačích.
  V tom případě program nainstalujete na jednotlivé počítače a poté program na těchto počítačích aktivujete. Aktivaci můžete provést opět on-line (pokud jsou počítače připojeny k Internetu) nebo off-line (viz Aktivace programu výše), pokud tyto počítače nejsou připojeny k internetu. V technické pomoci (v levém memu "Technická pomoc") najdete rady pro administrátora, jak program instalovat a aktivovat hromadně.

3. Aktivace pro Windows 7, 8, 10

  Aktivace

  Pokud bude Baltík 3 používán z více než jednoho uživatelského účtu, je potřeba jej aktivovat s plnými administrátorskými právy, jinak bude aktivace platná pouze pro uživatele, který aktivaci provedl.
  Spustit Baltíka 3 s plnými administrátorskými právy lze dvěma způsoby:

  1. Současně s dokončením instalace, kdy zatrhnete nabídku „Spustit SGP Baltík 3“. Takto spuštěný Baltík zdědí plná práva instalátoru, kterému jste je povolili při zahájení instalace.
  2. Samostatně kliknutím na ikonu zástupce „SGP Baltík 3“ pravým tlačítkem myši, zvolením „Spustit jako správce“ a potvrzením dialogu „Řízení uživatelských účtů“.


  Pokud při aktivaci Baltíka 3 obdržíte chybový kód -1005, spusťte jej s plnými administrátorskými právy (stačí jednou, pouze pro aktivaci). To provedete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu Baltík 3, zvolením "Spustit jako správce" a potvrzením dialogu "Řízení uživatelských účtů".


4. Instalace pro Linux

  Popis instalace Baltíka 3 pro Linux naleznete zde...


5. Návod k použití programu

 1. Celým programem vás provede ozvučený program Průvodce, kterého můžete spustit kdykoliv z hlavního menu nainstalovaného Baltíka 3 - Nápověda/Průvodce. Program Průvodce má dva režimy. Pasivní seznámení se s programem nebo aktivní, kdy si všechny ukázané kroky sami ihned vyzkoušíte.
 2. Po prvním seznámení s programem a vyzkoušením všech 3 režimů doporučujeme, pro další studium, využít zabudovanou nápovědu. Z hlavní nabídky zvolte Nápověda | Témata nápovědy. Po spuštění nápovědy zvolte Obsah, Začínáme,pak Průvodce nápovědou. Dále se řiďte postupem, uvedeným v nápovědě. Od této chvíle můžete v nápovědě listovat tam i zpět pomocí tlačítek se symboly ">>" a "<<".
 3. Velice dobře je zpracovaný interaktivní kurz Baltíka 3 se sbírkou úloh (SK)
 4. Všechny metodické materiály k Baltíkovi 3 naleznete zde...
 5. Učebnice Baltíka.
      K programu vám doporučujeme učebnici programování Baltík 3 (autoři Rudolf Pecinovský a Jiří Vácha, 216 stran).
  Tuto učebnici lze objednat zde...

6. Často kladené dotazy (FAQ)

 1. Při ukončování programu Baltík se objevuje chyba "Nelze prepsat soubor Baltie.ini".
  Pravděpodobně nemáte právo přepsat soubor Baltie.ini ve složce C:/Windows. Nastavíte to tak, že se přihlásíte jako správce a kliknete pravým tlačítkem myši na soubor: C:/Windows/Baltie.ini a pak ve Vlastnostech povolíte zápis do tohoto souboru.
 2. Došlo k přepsání nebo počmárání banky obrázků.
  Jak to opravit je popsáno zde: Technická pomoc....
 3. Žák si nahrál program v Baltíkovi na USB klíč, poslal e-mailem apod., a když jej pak spustil doma, neměl správné obrázky.
  Vysvětlení. Žák při kopírování svého programu na USB klíč zapomněl zkopírovat také příslušné banky, scény nebo obrázky a zvuky.
  Při vytváření vlastních bank předmětů a scén je třeba, aby jména těchto souborů byla shodná se jménem programu (souboru .BPR). Program při spouštění hledá nejprve banky a scény se stejným jménem jako má program, a teprve když takový soubor nenajde, použije implicitní soubor Baltie.Bxx, Baltie.Sxx.
  Jména ostatních souborů, které žákův program používá (např. waw, txt, bmp apod.), musí začínat stejným názvem jako soubor programu .bpr. Tedy např.: program se jmenuje Hra1.bpr. Pak všechny banky a scény se musí jmenovat Hra1.b00 - Hra1.b99, Hra1.s00 - Hra1.s99 a ostatní soubory třeba Hra1_obr1.bmp, Hra1_obr2.bmp atd. Totéž platí i pro případné názvy podadresářů. Automaticky vytvářený komprimovaný soubor projektu bzip pracuje tak, že zabalí všechny soubory a podadresáře, které začínají stejným názvem jako program/projekt .bpr. Takže v našem výše uvedeném příkladě sbalí všechny soubory Hra1* a výsledný soubor bzip se bude jmenovat Hra1.bzip.
 4. Program byl aktivovaný, fungoval a najednou se z něj stala opět zkušební verze a nejdou ukládat soubory.
  Ověřte nejprve systémové datum na počítači. Pokud je datum v pořádku, někdo smazal/přejmenoval/přesunul adresář SGPREG.LIC, ve kterém je soubor BALTIE.RDT s údaji o registraci (pozn. tento adresář a soubor jsou skryté, tj. při jejich hledání ve složce s Baltíkem, musíte mít povoleno zobrazovaní skrytých souborů). V tom případě stačí program znovu aktivovat. Stačí zadat pouze Licenční číslo a vaše heslo.
 5. Změnilo se nám ID počítače (přeinstalovali jsme počítač, vyměnili jsme základní desku apod.), takže Baltík se změnil zpět na zkušební verzi.
  Po zásadní změně počítače - nainstalování nového operačního systému, změně HW apod. se změní i ID počítače (ID počítače je závislé na dané konfiguraci počítače. Toto ID však není závislé na přeformátování pevného disku, ani na přeinstalování stejného operačního systému se stejným licenčním číslem).
  Pokud se změní ID počítače, je třeba Baltíka znovu aktivovat (viz aktivace programu výše).
 6. Na internetu jsme objevili novější verzi Baltíka. Jak máme provést aktualizaci?
  Odinstalujte starou verzi, stáhněte si z internetu novou verzi a nainstalujte. Pro aktivaci použite své stávající licenční číslo. Najdete jej ve svém SGP účtu. Aktivace produktu viz výše.
 7. Je možné vykonávat I/O (vstupní/výstupní) operace na ovládání externích zařízení (například světlo, motor, spínače, ...) z prostředí Baltíka?
  - Baltík neumožňuje ovládat porty přímo, ale umožňuje spouštět externí programy. Takže ovládání se dělá tak, že Baltík spustí externí prográmek pro nastavení portu a tomuto programu se předá jako parametr číslo portu, hodnota apod.

7. Seznam chybových kódů při instalaci a aktivaci

 • -1005 - chyba zápisu na disk
  Chyba zápisu na disk. Přístup byl odepřen. Pravděpodobně nejste přihlášeni jako správce (administrátor) nebo není povolen zápis do složky nebo vytváření podsložek. Při aktivaci jako správce se ve složce, do které jste Baltíka nainstalovali, vytváří licenční soubor BALTIE.RDT. Proto je potřeba, abyste měli do tohoto adresáře povolen zápis. Pokud nebudete aktivovat Baltíka jako správce, soubor BALTIE.RDT se vytvoří pouze ve virtuálním adresáři daného uživatele "C:\Users\Uživatel\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\SGP Systems\SGP Baltie 3" takže pro ostatní uživatele na tomto počítači se bude Baltík hlásit jako neaktivovaný.
 • Seznam všech chyb a rady pro instalace, opravy souborů apod. najdete v Technické pomoci...

8. Technická podpora

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů se nejprve obraťte na stránku SGP Systems. Nenajdete-li požadovanou odpověď, napište nám. To je nejrychlejší způsob získání odpovědi na váš dotaz.
Nemáte-li přístup k Internetu, nebo potřebujete-li osobní kontakt, můžete volat na telefonní číslo uvedené v kontaktech na stránce SGP Systems.© 1978-2023 SGP Systems