ORIGINÁLNÍ VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ
od školky do maturity

Léty prověřená výuka programování, která baví - nejen děti a mládež
SOUTĚŽE
         

Baltík Web


Spustit

Je potřeba SGP účet. Pokud jej ještě nemáte,
klikněte zde....

Platforma pro výuku programování v ročnících 0. - 9.

Jak rychle ovládnout Baltíka (video - 6 minut)


Nová webová aplikace. Ke spuštění stačí internetový prohlížeč na libovolném zařízení s libovolným operačním systémem (počítač, tablet, smartfone, interaktivní tabule). Je ideální pro výuku od 0. do 8. ročníku ZŠ.

Co je nového ve srovnání s Baltíkem 3?

Hlavní změnou je to, že se programuje již ve všech třech režimech, tj. i režimu 1. Takže místo dřívějších "režimů 1 - 3" jsou nyní úrovně programování 1 - 3":

Stručný popis Baltíka Web

 • Úroveň 1 - programování pohybem (myši, prstu), pro nejmladší (od 4 let), programový kód není vidět, vhodné pro tvoření vlastních příběhů i s animacemi, různá přání apod.
 • Úroveň 2 - interaktivní programování pomocí několika příkazů - programový kód je vidět - učení základních příkazů Baltíka a jeho pohybu po scéně. Vysvětlení čím se liší program (zapsaná posloupnost ikon-příkazů) a samotné vykonání programu.
 • Úroveň 3 - klasické programování - 2 režimy, stejné jako v Baltíkovi 3:
  • Začátečník
     - posloupnost příkazů
     - bloky příkazů
     - podprogramy
     - změna postavy Baltíka (např. na auto, koně, opici, rybu apod.)
     - "teleportování" Baltíka na jinou souřadnici
     - animace
     - příkaz pro převod textu na řeč
     - práce s multimédii (nahrávání a používání vlastních zvukových souborů a obrázků)
     - práce se scénami
     - transparentní předměty, scény
  • Pokročilý (pokročilé programování od 5. ročníku):
     - pomocníci (procedury)
     - podmínky: if, else
     - logické iperátory: not, =, <, >,
     - cykly: počítaný, for, while, příkaz break pro opuštění cyklu
     - konstanty a proměnné (klávesy, integer, real, string)
     - aritmetické operace s proměnnými
     - čtení (vstup) čísel a řetězců z klávesnice
     - komentáře: textový, řádkový (//), blokový (/* */)
     - ikona "libovolný" předmět
     - souřadnice (nové také bez užití ikon souřadnic)
     - práce s klávesnicí a myší/dotykem
     - Pomoc... (po přihlášení)
     Lze řešit již takové úlohy, jako je úloha č. 7 v soutěži Junior B3.
  • nové Automatické hodnocení úlohy serverem v každé programovací úrovní (tedy i v Úrovní 1)
  • nové Učitel může vytvářet své vlastní úlohy, ve kterých může použít také skryté scény a tak "přinutit" žáky, aby se naučili používat příkazy jako "if", "while", "for" a "proměnné". současném testovacím období může každý učitel vytvořit až 5 vlastních úloh.

  Aktualizace:

  • 23.09.2022 - v 1. úrovni přidáno:
                     - možnost vytváření animací,
                     - vkládání textů,
                     - zobrazování ikonového kódu.
  • 23.09.2021 - přidána možnost editace banky předmětů,
                     - zápis souborů (banky předmětů, projekty) na disk (do vlastního zařízení).
  • 01.09.2021 - do pomocného menu v každém režimu přidáno tlačítko "Nový projekt",
                     - rozšířeny možností animovaných předmětů v Úrovni 1,
                     - ve všech úrovních možno používat scény,
                     - každý projekt má své scény, zvuky, obrázky.
  • 10.04.2021 - přidána práce s obrázky (png, jpg, bmp ...).
  • 21.03.2021 - přidány automatické animace do prograovací úrovně 1.
  • 15.12.2020 - učitel může pomocí platformy sám hodnotit práce žáků.
  • 20.10.2020 - hotové příklady ke stažení (SGP příklady)
  • 20.10.2020 - všichni uživatelé si mohou ukládat své scény a projekty do úložiště SGP, takže jsou pak odkudkoliv přístupné
  • 04.04.2020 - učitel vidí výsledky všech svých žáků v novém okně přohlížeče - klikněte na 100... ve výsledcích TOP10
© 1978-2022 SGP Systems