ORIGINÁLNÍ VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ
od školky do maturity

Léty prověřená výuka programování, která baví - nejen děti a mládež
SOUTĚŽE
         

Technická podpora

1. Informace pro všechny uživatele


Aktivace off-line - aktivace programu pro uživatele, kteří nemají počítač připojený k internetu.

Změna školního koordinátora

Jak opravit překreslené banky předmětů v Baltie 3 ?
 1. Odstranit poškozené soubory:
    a) Systémy Windwos 95/98/XP.
         Znovu nainstalovat program nebo zkopírovat dobré banky do Program Files.
    b) Systémy Windows Vista/7/8/10/11.
         Najděte v počítači níže uvedený adesář a smažte jej:
         C:\Users\Uživatel\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\SGP Systems\SGP Baltie 3\ ,
              kde Uživatel je jméno uživatele (správce počítače apod.).
         Upozornění. Pokud složky \AppDate\Local\VirtualStore nevidíte, je třeba v průzkumníku nastavit viditelnost skrytých složek.
 2. Odinstalovat program Baltie 3 (včetně smazání adresáře SGP ve VirtualStore - viz výše).
 3. Stáhnout a nainstalovat poslední verzi Baltie (3.0.71.121), která již chrání standardní banky před poškozením.


Baltie 3 - chyba při běhu programu (pro Windows 7/8/10)
Uživatel nemá práva přístupu do složky c:/Users/Public/Documents (v němž se nachází soubor Baltie.INI).
Nezbytná jsou práva pro čtení a zápis. Lze je nastavit jako administrátor kliknutím pravého tlačítka myši na této složce, vybrat Vlastnosti, následně záložku Zabezpečení a pro daného uživatele nastavit potřebné výše uvedená práva pomocí tlačítka Změnit.


Instalace Baltie 3 pod systémem Windows (CZ)

Instalace Baltie 3 pod systémem Linux Ubuntu (CZ, EN)

Baltie 4 C# - instalace - problém s DirectX

  Pokud máte v případě Windows 10 problém s instalací DirectX, klikněte prosím pravým tlačítkem na stažený program setup.exe, vyberte Vlastnosti a nastavte kompatibilitu s Windows XP SP3. Poté spusťte soubor setup.exe jako správce.Chyby týkající se aktivace Všechny produkty
Týká se on-line i off-line aktivace a chyb nastalých při spouštění aplikace. Platné pro všechny produkty SGP (Baltík 3, Baltie 4 C#, Studio C#, SimpleUML). Vypsány jsou pouze nejčastější chyby.

ChybaVýznam
1-7002 Chyba komunikace se serverem.
Nepodařilo se připojit k serveru. Ověřte funkčnost internetového připojené a nastavení firewallu.
Některé firewally nebo ochranná nastavení na Vašem počítači mohou způsobit nedostupnost aktivačního serveru SGP.
Vyzkoušejte si test připojení..., který se pokusí spojit s našimi aktivačními službami a také s veřejně dostupným serverem. Pokud se nemůžete připojit k aktivačnímu serveru SGP nebo program při aktivaci hlásí stále tuto chybu (aktivační server nedostupný), stačí, když ve svém firewallu nebo jiném ochranném prostředku povolíte internetovou komunikaci pro daný program, který chcete aktivovat (např. SGP.B4.exe apod.).
10-1000 Neplatné licenční číslo.
Zkontrolujte, zda jste zadali licenční číslo správně. Nerozlišuje se mezi velkými a malými písmeny.
10-1003 License vypršela.
Platnost licence vypršela. Je potřeba zakoupit prodloužení platnosti licence.
10-1004 Licence je zakázána.
Aktivace licence byla z nějakého důvodu zakázána. Kontaktujte nás.
10-1005 Byl překročen maximální počet aktivací.
V průběhu aktivace (mimo aktivace z příkazové řádky) lze požádat o povolení další aktivace.
10-1006 Nemáte právo aktivovat tuto licenci.
Pokud aktivujete školní licenci, musíte být zaregistrován(a) na škole, které patří tato licence, a to jako učitel nebo student, v závislosti na typu licence.
10-1201 Licence není určena pro tento produkt.
Zkontrolujte si v SGP účtu, zda je licence určeta pro produkt, který aktivujete. Seznam licencovaných produktů je vypsán vedle licenčního čísla.
10-2006 Licence není určena pro studenty nebo student nemá oprávnění tuto licenci aktivovat.
Pokud je licence určena pro studenty, student musí být zaregistrován na škole. V případě zelené či modré licence s "přidělováním jednotlivě" musí mít student tuto licenci přiřazenou.
11-1101 Nesprávné UID nebo heslo.
Ověřte si přihlašovací údaje přihlášením se do svého SGP účtu. Nové heslo si můžete nechat zaslat z odkazu "Zapomněl/a jsem heslo" v přihlašovacím dialogu.
11-1102
Vygenerování aktivačního logu B4, Studio, SimpleUML
Když se Vám nepodaří odstranit potíže s aktivací vlastními silami, prosíme, v žádosti o pomoc připojte aktivační log. Ten vygenerujete spuštěním aplikace s parameterm /TA=4.

Pokud nejste obeznámeni s používáním příkazové řádky, použijte následující postup*:

1)Otevřte dialog "Spustit" buď vybráním "Spustit" z nabídky "Start", a nebo stiskněte kombinaci kláves Win+R. Pokud je v políčku dialogu nějaký text, vymažte jej.
2)Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu "SGP Baltie 4 C#" kterou máte na Ploše, a vyberte "Vlastnosti"
3)Zkopírujte do schránky obsah políčka "Cíl", které obsahuje celou cestu k programu.
4)Vložte obsah schránky do políčka v dialogu Spustit a připište na konec /TA=4 (oddělte jednou mezerou od vloženého textu).
5)Pokud vypadá příkaz např. "C:\Program Files\SGP Systems\SGP Baltie 4\SGP.B4.exe" /TA=4, spusťte jej (stiskněte tlačítko OK nebo klávesu Enter).
6)Poté co aplikaci ukončíte, najdetě na Ploše soubor SGP.B4.log a pošlete nám jej spolu s popisem Vašeho problému s aktivací.

* SGP Baltie 4 C# byl zvolen pouze jako příklad, stejný postup platí i pro produkty SGP C# Studio a SGP SimpleUML.

2. Informace pro správce


Instalace Všechny produkty
Návratový kód je možné získat pouze od instalátoru v kompletním balíčku zip. Samorozbalovací instalační balíčky jsou vytvořeny pomocí nástrojů třetích stran, které nepředávají návratové kódy instalátoru.

Seznam parametrů, relevantních pro tichou instalaci:
/lang=czNastaví jazyk instalátoru a instalovanou aplikaci na češtinu. Bez určení je standardním jazykem angličtina.
/silentPasívní, bezzásahová instalace. Lze sledovat postup instalace.
/verysilentTichá instalace. Není zobrazeno žádné okno.
/log=logfileUloží kompletní záznam průběhu instalace. Je nezbytný, v případě neúspěchu instalace, pro určení přesných příčin selhání instalace, zvláště systémových komponent.
/forceofflinePřinutí setup použít pouze lokálně dostupné balíčky (sytémové komponenty).

Příklady tiché instalace:
B3: setup.exe /lang=cz /verysilent /forceoffline
B4: b4_lic_setup.exe /lang=cz /verysilent /forceoffline

Návratové kódy
0OK
1-999Návratový kód Inno Setupu, podrobnosti viz http://www.jrsoftware.org/ishelp/topic_setupexitcodes.htm
1000Všeobecná chyba (setup byl přerušen)
2100Selhání standardní instalace Microsoft .NET
2101Selhání webové instalace Microsoft .NET
2110Selhání instalace Jazykové balíčku pro Microsoft .NET
2200Selhání instalace Microsoft DirectX
2201Selhání webové instalace Microsoft DirectX
2300Selhání instalace produktu SGP

Detaily problému s intalací jednotlivých komponent jsou v logu.
Aktivace z příkazové řádky Všechny produkty
Parametry pro bezzásahovou aktivaci z příkazové řádky jsou:

<app> /ACTIVATE /LICENSE="licenční číslo" /UID=UID /PASSWORD="heslo"

kde <app> je SGP.B4.exe, SGP.Studio.exe nebo SimpleUML.exe.

Heslo není odesíláno v otevřené podobě, přesto doporučujeme jej pro účely hromadné aktivace dočasně změnit.
Názvy parametrů musí být zadány velkými písmeny (jsou case-sensitive).

Příklady tiché instalace + aktivace:
B3: setup.exe /lang=cz /verysilent /forceoffline /ACTIVATE /LICENSE="licenční kód" /UID=UID /PASSWORD="heslo"
B4: b4_lic_setup.exe /lang=cz /verysilent /forceoffline /ACTIVATE /LICENSE="licenční kód" /UID=UID /PASSWORD="heslo"

Návratové kódy
0OK
2000Všeobecná chyba při aktivaci z příkazové řádky.
2001Musí být specifikovány minimálně parametry LICENSE a PASSWORD.
ppccccPřenesená aktivační chyba.
  pp = přefix chyby (část před pomlčkou)
  cccc = číslo chyby (část za pomlčkou)
Chyby týkající se zápisu a čtení aktivačních dat B3
 Zápis dat při aktivaci:
  > 0 - chyba licenčního čísla
  -1 - chybný kontrolní součet licenčního čísla
  -2 - chybný kontrolní součet uživatelských údajů
  < -1000 - vstupně-výstupní chyba (kód V/V chyby (=IOResult) je (-chyba)-1000)
  
  -1005 - chyba zápisu na disk (nejčastější chyba).
   Nemáte oprávnění k zápisu do adresáře s nainstalovaným programem, ve kterém program vytváří licenční soubor BALTIE.RDT.
   a) Spusťte program Baltie.exe jako Správce (klikněte pravým tl. myši na souboru Baltie.exe a vyberte Spustit jako správce)
    a program aktivujte. Toto je nejlepší řešení, protože Baltík bude aktivovaný pro všechny uživatele daného počítače. 
   b) Můžete také nastavit oprávnění pro příslušnou složku.
    Ve vlastnostech složky s nainstalovaným programem (pravé tl. myši -> Vlastnosti -> Zabezpečení)
    nastavte Plný přístup pro všechny uživatele.

 Čtení registračních dat
  -2 - chybný kontrolní součet uživatelských dat
  -3 - neplatný formát souboru
  -4 - nesprávná verze
  -5 - vypršení platnosti časově omezené registrace
  -6 - vypršení platnosti registrace kvůli neplatnému datumu
  -7 - neplatný počítač (není spuštěno na počítači, kde proběhla registrace)
  < -1000 - vstupně-výstupní chyba (kód V/V chyby (=IOResult) je (-chyba)-1000)

 Seznam chybových kódů IOResult naleznete třeba zde - http://www.felgall.com/doserr.htm
     
Nastavení spouštění programů ze síťových disků B4, Studio
Dialogový box:

Zabezpečení

Složka projektu není plně důvěryhodná pro běhové prostředí .NET. ...


Uvedené zabezpečení se týká prostředí Microsoft .NET Framework, které Baltie 4/Studio využívá pro svou činnost, a které ve standardním nastavení nedovoluje spouštět .NET aplikace ze síťových úložišť.
Proto jsme vytvořili a do instalace zahrnuli utilitu SGP Konfigurátor zabezpečení, která poměrně jednoduchým způsobem umožňuje přidat požadovaný síťový disk mezi bezpečné složky a umožniť tak bezproblémové fungování Baltíe/Studia a vytvořených programů.
© 1978-2023 SGP Systems